Stołówka szkolna

Nasza stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników.
Z posiłków wydawanych w stołówce mogą korzystać:
- uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
- uczniowie, których obiady dofinansowuje MOPS
- nauczyciele
- pracownicy szkoły
Koszt jednego zestawu obiadowego dziennie wynosi 4,00 zł
Posiłki wydawane są na przerwach po czwartej i piątej godzinie lekcyjnej ( 11.15 -11.30 i 12.15-12.30).
Pracownicy kuchni dokładają wszelkich starań , aby obiady, które przygotowują były urozmaicone, smaczne, zdrowe oraz spełniały wszelkie normy żywienia zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia. .

Webmaster:I.P