Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ROK SZKOLNY 2018/2019


WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki dla klasy III


PORADNIK DLA RODZICÓW

Wzrokowiec, Słuchowiec, Kinestetyk


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

CHEMIA
BIOLOGIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
MATEMATYKA
INFORMATYKA

JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI kl. III
JĘZYK NIEMIECKI
WOS
HISTORIA
RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
ZAJĘCIA TECHNICZNE
ZAJĘCIA TEATRALNE

Harmonogram spotkań z rodzicami

13.09.2018r.  godz.16.30

godz.17.15

Zebranie ogólne, zebrania klasowe

Wybór Rady Rodziców

08.11.2018 r.  godz.16.00-17.00

Konsultacje indywidualne z nauczycielami

 

Zebrania z rodzicami.

  Poinformowanie rodziców o proponowanych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
 

 informacja o proponowanych ocenach za I semestr

 

Zebrania klasowe z rodzicami-podsumowanie I semestru

28.03.2019 r.  godz.16.00-17.00

Konsultacje indywidualne z nauczycielami.
  Zebrania z rodzicami
 

Poinformowanie rodziców o proponowanych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku.

 

Poinformowanie rodziców o proponowanych  ocenach   na koniec roku.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

3 września 2018 r. Rozpoczęcie zajęć szkolnych
23 - 31 grudnia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
14 - 27  stycznia 2019 r. Ferie zimowe
18 - 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
10 kwietnia 2019
11 kwietnia 2019
12  kwietnia 2019

Egzaminy gimnazjalne klas III

Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza
Część języka nowożytnego
21 czerwca 2019 r. Zakończenie rocznych zajęć szkolnych
02.11.2018,
21.12.2018,
10,11,12.04.2019 egzaminy gimnazjalne,
29.04.2019
30.04.2019
2.05 2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

 

WYKAZ DZWONKÓW


 

Lekcje

1 7.45 - 8.30
2 8.40 - 9.25
3 9.35 - 10.20
4 10.30 - 11.15
5 11.30 - 12.15
6 12.30 - 13.15
7 13.20 - 14.05
8 14.10-14.55

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Dni tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek 7.45-14.05
wtorek 7.45-14.05
środa 7.45-14.05
czwartek 7.45-14.05
piątek 7.45-14.05

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Dni tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek 7.30-12.15
wtorek 7.30-13.15
środa 7.30-12.15
czwartek 7.30-12.15
piątek 7.30-14.30


Godziny pracy psychologa szkolnego

czwartek 9.00-15.00

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

piątek 7.45-12.45

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Dni tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek 7.45 - 14.45
wtorek 8.00 - 14.00
środa 7.45- 14.45
czwartek 8.00 -14.00
piątek 8.00 - 12.00

 

Webmaster : I.P