Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ROK SZKOLNY 2017/2018


WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy II

Podręczniki dla klasy III


PORADNIK DLA RODZICÓW

Wzrokowiec, Słuchowiec, Kinestetyk


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

CHEMIA
BIOLOGIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
MATEMATYKA
INFORMATYKA

JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI kl.II i III
JĘZYK ANGIELSKI KI kl.I
JĘZYK NIEMIECKI
WOS
HISTORIA
RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE
MUZYKA
PLASTYKA
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z PLASTYKI
ZAJĘCIA TECHNICZNE
ZAJĘCIA TEATRALNE

Harmonogram spotkań z rodzicami

21.09.2017 r.  godz.16.30

godz.17.15

Zebranie ogólne, zebrania klasowe

Wybór Rady Rodziców

26.10.2017r.  godz.16.00-17.00

Konsultacje indywidualne z nauczycielami

23.11.2017 r. godz.16.30

Zebrania z rodzicami.

do 22.12.2017 r. Poinformowanie rodziców o proponowanych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
17.01.2018 r.

 informacja o proponowanych ocenach za I semestr

08.02.2018 r.  godz.16.30

Zebrania klasowe z rodzicami-podsumowanie I semestru

22.03.2018 r.  godz.16.00-17.00

Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

26.04.2018r. godz.16.30

Zebrania z rodzicami
do 22.05.2018 r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku.

07.06.2018 r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych  ocenach   na koniec roku.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. Rozpoczęcie zajęć szkolnych
23 - 31 grudnia 2017r. Zimowa przerwa świąteczna
12 - 25 luty 2018 r. Ferie zimowe
29 marca - 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia 2018
19 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018

Egzaminy gimnazjalne klas III

Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza
Część języka nowożytnego
22 czerwca 2018 r. Zakończenie rocznych zajęć szkolnych
22.12.2017,
2.01.2018,
18,19,20.04.2018 egzaminy gimnazjalne,
30.04.2018
2.05.2018
4.05 2018
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

WYKAZ DZWONKÓW


 

Lekcje

Przerwy

1 7.45 - 8.30 8.30 - 8.35
2 8.35 - 9.20 9.20 - 9.30
3 9.30 - 10.15 10.15 - 10.25
4 10.25 - 11.10 11.10 -11.30
5 11.30 - 12.15 12.15 - 12.30
6 12.30 - 13.15 13.15 - 13.20
7 13.20 - 14.05 14.05-14.10
8 14.10-14.55

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Dni tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek 7.45-14.05
wtorek 7.45-14.05
środa 7.45-14.05
czwartek 7.45-14.05
piątek 7.45-14.05

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Dni tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek 7.30-12.15
wtorek 7.30-13.15
środa 7.30-12.15
czwartek 7.30-12.15
piątek 7.30-14.30


Godziny pracy psychologa szkolnego

poniedziałek 11.30-15.00
środa 9.00-14.30

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

środa 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Dni tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek 7.45 - 14.45
wtorek 8.00 - 14.00
środa 7.45- 14.45
czwartek 8.00 -14.00
piątek 8.00 - 12.00

 

Webmaster : I.P