PRIORYTETY GIMNAZJUM NR 1

-Szkoła kładzie duży nacisk na wpajanie uczniom wartości patriotycznych. Ma to ścisły związek nie tylko z postacią patrona. Obchody rocznic wydarzeń historycznych, wycieczki patriotyczne czy izba pamięci mieszcząca się w budynku gimnazjum pozwalają pielęgnować tradycje narodowe i uczą młodzież szacunku dla historii Polski.

-Jednym z priorytetów szkoły jest edukacja europejska. Klub Europejski Come.in skupia młodzież chętną do poszerzania wiedzy o UE oraz do współpracy z młodymi ludźmi z innych krajów. Placówka brała udział w projektach europejskich,, Krok w dorosłość'' czy ,,Na europejskim szlaku'', polegajacych na współpracy i wymianie młodzieży ze szkołami z Litwy, Słowenii, Ukrainy, Czarnogóry, Bośni. W 2007 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty nadal szkole certyfikat jakości i miano Europejskiej szkoły.

-Gimnazjum nr 1 stawia na nowoczesność i dba o wdrażanie technologii komputerowej i informacyjnej. Dysponuje pracownią informatyczną oraz centrum multimedialnym w czytelni szkolnej. Wszystkie stanowiska komputerowe wyposażone są w dostęp do sieci internetowej. Do dyspozycji uczniów pozostają też kserokopiarka, drukarka oraz skaner.

-Promowaniem zdrowego trybu życia zajmują sie prężnie działające SKKT, oddziały SPORTOWE oraz koło PCK.

ZAJECIA POZALEKCYJNE
   Gimnazjum nr 1 w Starachowicach dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. W placówce działają m.in.:
*Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne organizujące wiele imprez na terenie szkoły i miasta, np.:
- Rajd Wagarowicza,
- Rajd szkoły Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej,
- Rajd Parasolowy,
- Sejmik Krajoznawczy,
- Rajd Górski SKKT.
*Klub Europejski Come.in
* Koło PCK
*przedmiotowe kola zainteresowań
*koło multimedialne.

W gimnazjum odbywają się:
*zajęcia logopedyczne
*zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów.


PATRON SZKOŁY

Kalendarium życia Antoniego Hedy - "Szarego"

Data Wydarzenie
MŁODOŚĆ
11.10.1916r. urodził sie Antoni Heda w Malomierzycach kolo Ilży w rodzinie rolników Jana i Antoniny z Dziurów. Mial trzy siostry (Hela, Janina. Marysia) i pieciu braci (Wladyslaw, Stanislaw, Jan, Józef, Stefan).
1923r. rozpoczął nauke w czteroklasowej szkole w Malomierzycach, ostatnie klasy szkoly powszechnej ukonczłl w Rzeczniowie.
1931 -1936r. kształcił sie w Kolejowej Szkole Technicznej w Radomiu, na wydziale elektryczno-mechanicznym z dodatkowym kursem zbrojeniowym.
Wrzesień 1936r. otrzymal prace w Fabryce Zbrojeniowej w Starachowicach w Izbie Pomiarów.
Wrzesień 1937r. został powołany do Szkoly Podchorazych Rezerwy 2 Dywizji Legionów w Sandomierzu, sluzbe odbywal w Kielcach, w 4 pulku piechoty, dowodzonym przez mjr Ogloze, w plutonie karabinów maszynowych.
W 1938 . powrót do pracy w Fabryce Zbrojeniowej Starachowice, gdzie pracuje na stanowisku -konstruktora przyrzadów.
CZAS WOJNY
Wrzesień 1939r. udział "Szarego" w przygotowaniu do obrony Zakladów Zbrojeniowych Starachowicach. W okolicach Wierzbnika Heda bierze udział w boju z niemieckim patrolem zwiadowczym.
1939r. walczy z oddziałami Wojska Polskiego, w skladzie 12 DP pod Ilza, a nastepnie na Lubelszczyznie, m.in. 5.10.1939 pod Kockiem w zgrupowaniu gen. Kleeberga.
Styczeń 1940r. nawiazanie kontaktu z siecią konspiracyjna w Skarżysku,działalność w konspiracyjnych strukturach "Orla Bialego".
Luty 1940r. przystepuje do Zwiazku Walki Zbrojnej w Ilzy, po zaprzysiezeniu zostaje zolnierzem Zwiazku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Starachowicach.
Lipiec 1940r. aresztowany przez NKWD zostaje osadzony w wiezieniu w twierdzy w Brzesciu.
Czerwiec 1941r. laduje w niemieckim stalagu 107 w okolicach Terespola, skad cudem ucieka w rodzinne strony.
1942r. zostal komendantem Podobwodu Ilza AK (krypt. "Dolina").
Sierpień 1943r. Po zdobyciu w sierpniu 1943 r. wiezienia niemieckiego w Starachowicach komenda Okregu Kielecko-Radomskiego AK wyrazila zgode na przejscie Hedy do partyzantki. Walczyl w skladzie zgrupowania AK Jana Piwnika ps. "Ponury".
Sposród wielu akcji zbrojnych, które przeprowadzil "Szary", mozna wymienic nastepujace:
6 sierpnia 1943r. zdobycie bez strat wlasnych niemieckiego wiezienia w Starachowicach i uwolnienie wszystkich ok. 80 aresztowanych.
15 września 1943r. zdobycie w bialy dzien po ponad 3 godzinnym boju ufortyfikowanego kompleksu budynków majatku Pakoslaw, odleglego o 5km od Ilzy, obsadzonego plutonem 45 niemieckich frontowych zolnierzy, terroryzujacych okoliczna ludnosc. Zdobycie znacznej ilosci broni, amunicji i zaopatrzenia. Straty wlasne: jeden ranny zolnierz.
23 września 1943r. udana akcja odwetowa na niemieckich kolonistach we wsi Gozdawa kolo Sienna, za represje na okolicznej ludnosci polskiej.
30 października 1943r. udana akcja na terenie Zakladów Zbrojeniowych w Starachowicach, podczas której partyzanci przebrani za Niemców opanowali fabryke i wyniesli 2 mln zl oraz bron.
1 kwietnia 1944r. zakonczone sukcesem calodzienne walki w okolicy Jelenca z niemiecka oblawa; jedno z najwspanialszych zwyciestw partyzanckich w Okregu AK Kielecko-Radomskim.
5/6 czerwca 1944r. opanowanie miasta Konskie, rozbicie niemieckiego aresztu i uwolnienie ok. 70 osób. Straty wlasne: 4 zabitych, 2 rannych, niemieckie: 17 zabitych, 8 rannych.
19 lipca 1944r. w okolicach Wólki Plebanskiej opanowanie niemieckiego pociagu, zdobycie znacznej ilosci amunicji i trotylu.
  W okresie akcji "Burza" - walki m.in. pod Radoszycami, Trawnikami i Szewcami; oddzial A. Hedy wchodzil wówczas wskładII batalionu 3 pp Leg. AK pod dowództwem kpt. Stanislawa Poreby ps. "Swiatek".
5 sierpnia 1945 . najslynniejsza akcja bojowa - ok. 250 osobowy oddzial AK pod dowództwem kpt. "Szarego" podczas ok. 4 godzinnej operacji rozbil glówne ubeckie wiezienie w centrum Kielc, przy ul. Zamkowej i uwolnil ok.700 wiezniów z niemal wszystkich cel (zabraklo trotylu do otwarcia 3 cel).
Okres PRL
  Po zakonczeniu wojny Antoni Heda pozostal w konspiracji, dzialajac w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a nastepnie Delegatury Sil Zbrojnych.
28 lipca 1948r. aresztowanie "Szarego" w Gdansku pod nazwiskiem Antoni Wisniewski. Postawiono mu zarzut wspólpracy z hitlerowskim okupantem, skazano na czterokrotna kare smierci. Siedzial w wiezieniach w Kielcach, w Warszawie na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach.
  Zmiana wyroku na dozywocie ze wzgledu na pomoc Zydom i uratowanie jenców radzieckich.
16.11.1956r. na mocy amnestii "Szary" wychodzi na wolnosc
  Pobyt w Kaniach pod Warszawa. Prowadzi warsztat a potem szklarnie. W dalszym ciagu prowadzi jednakdziałalność niepodleglosciowa, m.in. dzialajac w NSZZ "Solidarnosc".
1981r. zostal wybrany na Przewodniczacego Niezaleznego Zwiazku Kombatantów przy NSZZ "Solidarnosc".
13.12.1981r. podczas stanu wojennego zostaje internowany i osadzony w wiezieniu w Bialolece.
16.06.1982r. na prosbe rodziny Heda "Szary" zostaje zwolniony z internowania.
  Przez wiele latbyłdoradca kardynala Stefana Wyszynskiego.
OKRES RP
1990 zrehabilitowany Antoni Heda doprowadzil do powstania Swiatowej Federacji Polskich Kombatantów i zostal jej prezesem.
1990r. zostal awansowany do stopnia pulkownika przez Prezydenta RP na Uchodzstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
  Antoni Heda "Szary"byłtakze Glównym Komendantem Zwiazku Strzeleckiego, nawiazujacego do tradycji Druzyn Strzeleckich Józefa Pilsudskiego.
13 grudnia 2004 r. w dowód uznania jego zaslug zostal awansowany do stopnia generała brygady Polskich Druzyn Strzeleckich.
3.05.1996r. prezydent Lech Kaczynski mianuje go generalem brygady.
  Za swoje zaslugi wojenne zostal odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym dwukrotnie krzyzem Virtuti Militari i Krzyzem Walecznych.
  Jest autorem dwóch ksiazek: Wspomnienie "Szarego" i "Szary" przeciw zdrajcom Polski.
W latach 90. zwiazal sie z narodowym srodowiskiem Tygodnika "Ojczyzna".
14.02.2008r. po wielomiesiecznej chorobie umiera w Warszawie.
21 lutego 2008r.

Rozpoczęła je Żałobna Msza Świeta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Tego samego dnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadal pośmiertnie tytuł generała brygady w stanie spoczynku Antoniemu Hedzie-"Szaremu", za wybitne zasługi dla niepodległościRzeczypospolitej Polskiej, Krzyz Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski i w imieniu Prezydenta RP przekazal order rodziniezmarłego.

General Heda pochowany zostal na cmentarzu w Podkowie Lesnej.

29 lutego 2008r. Sejm 6 kadencji na swoim 9 posiedzeniu uczcil pamiec generała Antoniego Hedy "Szarego" minuta ciszy.
1990 Honorowy obywatel Starachowic
2001 Ostrowca Świętokrzyskiego, Końskich, Skarżyska - Kamiennej, Ilży, Staporkowa
ŻYCIE RODZINNE
Jesień 1942r. Poznanie Waclawy Kotlickiej ps. "Narcyza" podczasdziałalnośći konspiracyjnej.
7 kwietnia 1945r. konspiracyjny ślub w domu rodzinnym Waclawy w Wolborzu udzielony przez ks. Bronislawa Gajde.
Styczeń 1946 na świat przychodzi pierwsza córka Teresa.
Maj 1947 narodziny Marii. Ojciec nie był przy narodzinach żadnej córki.
Listopad 1953r Szary bierze slub cywilny z matka swoich dwóch córek - Wacława.
1955(lub 54)

podczas widzenia w wiezieniu we Wronkach dziewiecioletnia Teresa po raz pierwszy widzi swojego ojca.

 

Ma wnuczkę Antoninę.


Historia szkoły

Nazwa tej instytucji istniała już bardzo dawno temu. Gimnazjum to kontynuacja starożytnego, greckiego gimnasionu. To właśnie w gimnazjonie powstawały klasyczne instytucje kultury i edukacji. Renesans przyniósł powrót do idei gimnazjonu, które oznaczało szkołę średnią, humanistyczną. W odrodzonej po I wojnie światowej Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęły działalność 8-letnie gimnazja dla dzieci i młodzieży. Rok 1948 to koniec funkcjonowania gimnazjum w naszym kraju. W 1960 roku przy ulicy Kieleckiej, w malowniczej scenerii, nad zalewem Pasternik wśród zieleni strzelistych topoli wybudowano nową szkołę.

Zdjęcia przedstawiają fragment budowy nowej szkoły
Zdjęcia przedstawiają fragment budowy nowej szkoły

1 września w nowopowstałym budynku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 3.

Zdjęcie przedstawia wręczenie kluczy przez Komorowską Elżbietę

Ambitna kadra pedagogiczna, wspaniali, zaangażowani rodzice, zdolna młodzież, każdego roku zapisywała znaczącymi sukcesami kolejne karty historii szkoły.

Zdjęcia przedstawiają uczniów szkoły

Rok 1999 i nowa reforma edukacji wprowadziła w to miejsce nowe życie.

GIMNAZJUM NR 1

Powstało sześć oddziałów a dyrektorem został mgr Marek Pawłowski.
Rozpoczęły działalność kółka historyczne, informatyczne, powstały zespoły muzyczne i teatralne oraz pojawiły się pierwsze sukcesy.
Już na początku swego istnienia nasze gimnazjum wypracowało sobie pozycje i prestiż wśród szkół. Do dzisiaj panuje u nas kameralna, domowa atmosfera, która ułatwia naukę i nawiązywanie kontaktów między uczniami i nauczycielami.

Pracownia historyczna Pracownia polonistyczna
Biblioteka

Webmaster : I.P