Przedmiot Nauczyciele
Język polski

mgr Monika Nagłowska

Matematyka

mgr Marta Mazur

mgr Dorota Ociesa

J. angielski

mgr Renata Wójcik

mgr  Katarzyna Lutowicz

J. niemiecki

mgr Aneta Różalska

mgr Aneta Grudzień

Historia

mgr Krzysztof Kasprzyk

Wos

mgr Małgorzata Skorek

Geografia

mgr Franciszek Łach

Biologia

mgr Izabela Ponikowska

Chemia

mgr Monika Kosiór

Fizyka

mgr Monika Kosiór

Informatyka

mgr Izabela Ponikowska

Technika

mgr Monika Kosiór

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Brzozowski

Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Gadomski

mgr Kinga Rapcińska-Połetek

Wdż

mgr Krzysztof Kasprzyk

Pedagog szkolny

mgr Anna Szczygieł

Nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Dobrowolska

Psycholog szkolny

mgr Renata Wierzbińska

Bibliotekarz

mgr Nina Kumek

Wychowawca świetlicy

mgr Dagmara Ptak

mgr Katarzyna Lutowicz

mgr Aneta Grudzień

Nauczyciele z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

mgr Agnieszka Moroń

mgr Anna Szczygieł

Trenerzy

Małgorzata Wadowska

mgr Tomasz Serek

Webmaster : I.P