Przedmiot Nauczyciele
Język polski

mgr Grażyna Rojek

mgr Monika Niwicka

Matematyka

mgr Marta Mazur

mgr Dorota Ociesa

J. angielski

mgr Dagmara Ptak

mgr  Katarzyna Lutowicz-Zapała

J. niemiecki

mgr Aneta Różalska

mgr Aneta Grudzień

Historia

mgr Krzysztof Kasprzyk

Wos

mgr Małgorzata Skorek

Geografia

mgr Franciszek Łach

Biologia

mgr Izabela Ponikowska

Chemia

mgr Katarzyna Gębka

mgr Monika Kosiór

Fizyka

mgr Katarzyna Gębka

mgr Monika Kosiór

Informatyka

mgr Izabela Ponikowska

Technika

mgr Małgorzata Skorek

Plastyka

mgr Małgorzata Skorek

Muzyka

mgr Dariusz Bogacz

Religia

mgr Renata Topolska

Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Gadomski

mgr Kinga Rapcińska-Połetek

mgr Paweł Brzozowski

Wdż

mgr Renata Topolska

Pedagog szkolny

mgr Magdalena Wójcicka

Nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Moroń

Psycholog szkolny

mgr Renata Wierzbińska

Bibliotekarz

mgr Anna Tarnopolska

mgr Nina Kumek(urlop)

Wychowawca świetlicy

mgr Anna Szczygieł

mgr Kinga Rapcińska-Połetek

mgr Monika Niwicka

Trenerzy

Małgorzata Wadowska

mgr Tomasz Serek

Webmaster : I.P