Baza dydaktyczna:

  3 pracownie języka polskiego

  2 pracownie do nauki języków obcych

  pracownia historyczna

  2 pracownie matematyczne

  pracownia fizyczna

  pracownia chemiczna

  pracownia biologiczna

  pracownia geograficzna

  pracownia informatyczna

  sala katechetyczna

  sala gimnastyczna

   

  siłownia

  sala do tenisa stołowego

  boisko szkolne

  biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym

  świetlica i stołówka szkolna

Webmaster : I.P